xx

Univerzity zoznam

Elit sed diam nonummy nibh euismod. Dolore magnaorem ipsum dolor ser adipiscing elit sed diam nonum my nibh euismod. Dolore magnaorem ipsum dolor ser adipiscing. Mauris fermentum dictum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut tellus dolor, dapibus eget, elementum vel, cursus eleifend, elit.

Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika
Vojenské vzdelávanie v regióne Liptovského Mikuláša má viac než šesťdesiatročnú tradíciu. 
Výchovu a prípravu mladých ľudí, ktorí sa rozh
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
História
Transformácia našej spoločnosti po roku 1990 výrazne ovplyvnila prípravu projektu o zriadení vysokej školy, ktorej poslaním bude zabe
Akadémia umení v Banskej Bystrici
je verejná vysoká škola. AU ponúka umelecké vzdelanie vo všetkých troch stopňoch. Súčasným rektorom je doc. Mgr. art. Matúš Oľha. Približne 600 študen
Bankovní institut vysoká škola, Praha
História BIVŠ

Bankovní institut vysoká škola (BIVŠ) vznikla na základe rozhodnutia českého Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (Bratislava International School of Liberal Arts – BISLA) so sídlom v Bratislave získala štátny súh
Bratislavská vysoká škola práva
BRATISLAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA PRÁVA ako prvá súkromná vysoká škola právnického zamerania na území Slovenskej republiky pôsobí na základe štátneho súhlasu
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Základné informácie

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom je súkromná vysoká škola neuniverzitného typu, ktorá poskytuje
Ekonomická univerzita v Bratislave
Ekonomická univerzita v Bratislave predstavuje v súčasnosti najväčšiu univerzitu v SR, ktorá zabezpečuje na všetkých stupňoch štúdia komplexné a ucele
Katolícka univerzita v Ružomberku
Univerzita sa hlási k tradícii katolíckych univerzít na celom svete, chce ochraňovať a podporovať ľudskú dôstojnosť a kultúrne dedičstvo, odpovedať na
Prešovská univerzita v Prešove
Najstaršou súčasťou Prešovskej univerzity je Gréckokatolícka teologická fakulta, ktorá bola založená v r. 1880 ako Gréckokatolícka bohoslovecká akadém
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Vznik a rozvoj Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Začiatky poľnohospodárskeho vysokého školstva na Slovensku sú úzko zviaz
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Počiatky vysokého technického školstva na Slovensku siahajú do roku 1762, keď bola v Banskej Štiavnici založená Banská akadémia. Jej založenie sa stal
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave so sídlom v Bratislave je štátna vysoká škola univerzitného typu.

Patrí medzi univerzitu
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Študujte na škole so srdcom

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici je mladá moderná škola s veľkou perspektívou, ktorú navštevuje 1200 š
Technická univerzita v Košiciach
Technická univerzita v Košiciach bola založená v roku 1952, no jej korene treba hľadať v hlbokej minulosti. 
Už v roku 1657 bola v Košici
Technická univerzita vo Zvolene
Rok 2008 je ďalším rokom tretieho storočia bohatých tradícií Technickej univerzity vo Zvolene. Vlani v roku 2007 si Technická univerzita vo Zvolene p
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, založená v roku 1.7.1997 rozhodnutím Národnej rady SR Zákonom o zriadení Trenčianskej univerzity
Trnavská univerzita v Trnave
Historicky bola univerzita vždy zdrojom či studnicou informácií, miestom kde sa študenti pripravovali prostredníctvom získavania vedomostí a učených (
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Tradícia univerzitného vzdelávania na území nášho mesta vznikla už v roku 1657, keď biskup Benedikt Kišdy založil listinou "studium universale&qu
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Univerzita J. Selyeho bola zriadená Národnou radou Slovenskej republiky zákonom č. 465/2003 Z. z. zo dňa 23. októbra 2003, s účinnosťou od 1.1.2004. J
Univerzita Komenského v Bratislave
Vznik Univerzity Komenského Bratislave v roku 1919 mal mimoriadny význam pre rozvoj kultúry, vedy a vzdelanosti na Slovensku. Po prvý raz v dejinách m
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) je vrcholnou vzdelávacou, vedeckou a umeleckou ustanovizňou a nesie meno významnej osobnosti v histórii
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je verejnou vysokou školou a v roku 2010 obhájila status univerzity. Je členom Európskej asociácie univerzít
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci je vysoká škola s dlouhou tradicí. Byla založena již v 16. století a je tak nejstarší vysokou školou na Moravě a druho
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave bola zriadená na základe zákona NR SR č.201/1997 Z.z., ktorý vstúpil do platnosti 1. augusta 1997. Poslaním UC
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Prvé snahy o založenie vysokej školy veterinárskej na Slovensku sa objavili koncom roku 1939 v dôsledku závažných zmien na vysokých školách v
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Kľúčovým prvkom vzniku myšlienky vzdelávania v tejto oblasti bolo prijatie zákona o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb v roku 1998. Táto
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Vysoké školy predstavujú v každej krajine inštitúcie, v ktorých je sústredená najvyššia forma vzdelávania, vedy, výskumu, rozvoja a umenia a
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne (VŠM) bola zriadená zákonom NR SR č. 286/1999 Zb. ako prvá neštátna vysoká škola k 1.12.1999. Zriaďovateľom VŠM je
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (ďalej len „VŠMP ISM“ alebo „vysoká škola“) je súkromnou neuniverzitnou vysokou školou.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. bola založená v roku 1999. V rámci externého rozvoja vytvorila VŠMVV Praha na území Sloven
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
je vysoká škola, ktorá na svojich fakultách vychováva odborníkov v oblastiach divadla, bábkarstva, hudby, tanca, filmu a televíznej tvorby. Bola založ
Vysoká škola v Sládkovičove
Vysoká škola v Sládkovičove je súkromná neštátna heterogénna vysoká škola regionálneho významu. VŠS v sieti európskeho vzdelávania je tu pre minimálne
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (VŠVU) je modernou a dynamickou európskou školou. Výsledky práce jej študentov a pedagógov sú úspešne preze
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Štátny súhlas na pôsobenie školy bol daný uznesením vlády SR č. 891 z 24. septembra 2003.

Poskytuje vysokoškolské vzdelávanie prvého, d
Žilinská univerzita v Žiline
Žilinská univerzita v Žiline (ŽU) vznikla 1. októbra 1953 vyčlenením z Českého vysokého učení technického v Prahe ako Vysoká škola železničná. Mala 5

top